AETAP- 2018

Gambeson oli edustettuna Euroopan uhka-analyysiammattilaisten seminaarissa. Kolmepäiväiseen seminaariin osallistui uhka-analyysin ammattilaisia 22 eri kansallisuutta. www.aetap.eu